Zalecana literatura

1. Respondek-Liberska M. “Echokardiografia i kardiologia płodu” Wyd. Makmed, 1998, wyd. 1

2. Respondek-Liberska M. “Kardiologia prenatalna dla położników i kardiologów dziecięcych” wyd. Czelej , 2006, wyd. 1

3.  Respondek-Liberska M.  “Atlas Wad Serca u Płodu” wyd. Adi Łódź 2011, wyd.1

4. Respondek-Liberska M. “Diagnostyka prenatalna  USG/ECHO

Wady wymagające interwencji chirurgicznej” wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016, wyd. 1


5. Respondek-Liberska M. “Diagnostyka prenatalna USG/ECHO

Zmiany czynnościowe w układzie krążenia płodu”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019, wyd. 1


6. Czasopismo Cardio Prenatal

7.
Rozdział 1 książki  autorstwa Prof. Marii Respondek-Liberskiej i Prof. Macieja Słodkiego

8. Wady serca płodu – rok wydania 2022