Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

O Nas


Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi znajduje się w pawilonie pediatrycznym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi  przy ul. Rzgowskiej 281/289, na terenie Zakładu Kardiologii Prenatalnej ICZMP.


Kierownikiem ZDiPWW UMed jest Prof. dr hab n med. Maria Respondek-Liberska, prekursor rozwoju kardiologii prenatalnej w Polsce. Autorka wielu podręczników i artykułów dotyczących tej dziedziny medycyny, która jako pierwsza wprowadziła innowacyjny podział wad serca z punktu widzenia kardiologii prenatalnej
Adiunktem ZDiPWW UMed jest dr n o zdr. Iwona Strzelecka, autorka wielu publikacji, która w swojej rozprawie doktorskiej (2014 rok) zwróciła uwagę na grupę ewoluujących wad serca.

Dzięki dobrze wyposażonej sali dydaktycznej, jak również współpracy z Zakładem Kardiologii Prenatalnej, który jest ośrodkiem referencyjnym dla Kardiologii Płodu typu C (najwyższy stopień referencyjności w Polsce), wg Programu Ministerstwa Zdrowia Polkard-Prenatal / Kardio-Prenatal, studenci naszej Uczelni mogą rozwijać się naukowo, czynnie uczestniczyć w badaniach naszego pacjenta-płodu, a w miesiącach wakacyjnych w tygodniowych praktykach, służących rozwojowi samodzielności w procesie diagnostycznym.

Wszystkie jednostki naukowo dydaktyczne

Lista zatrudnionych w Zakładzie Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi