Szukamy Sponsorów

Sporo naszych potrzeb udało się dzięki życzliwości wielu osób i instytucji zrealizować w minionych latach za co bardzo dziękujemy…ale rozwijamy się nadal i stąd prośba o dalszą pomoc to nasze aktualne potrzeby:

  • Zakup nowego ultrasonografu dla naszych najmłodszych i najtrudniejszych pacjentów
  • Kontynuacja wydawania Prenatal Cardiology – pierwszego  pisma naukowego (w Polsce, Europie i na świecie)
  • Pomoc psychologa dla naszych najtrudniejszych pacjentów
  • Zakwaterowanie rodzin naszych pacjentów na terenie ICZMP lub w pobliżu
  • Organizacja kompleksowej opieki okołoporodowej dla ciężarnych z wadami serca płodów

Czekamy na Państwa pomoc

Prof. Maria Respondek Liberska,

Kierownik Zakładu Kardiologii Prenatalnej ICZMP Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej