Informacje dla lekarzy

Diagnostyka ultrasonograficzna przeprowadzona w trakcie trwania ciąży pozwala na wczesne wykrycie wielu wad wrodzonych płodu. Umożliwia to jak najszybsze rozpoczęcie leczenia noworodka, a w wybranych przypadkach także płodu. W Zakładzie Diagnostyki Wad Wrodzonych wykonujemy badanie echokardiograficzne i “genetyczny” sonogram płodu oraz badania naszych pacjentów po porodzie (do 14 roku życia).

Jeśli jesteś lekarzem pierwszego kontaktu i podejrzewasz nieprawidłowości u ciężarnej lub płodu, skieruj ją do nas. Optymalnym terminem wykonania badania jest 13-14 oraz 18-20 tydzień ciąży.