Płyta z meteriałami szkoleniowymi

Do nabycia PŁYTA!

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA POŁOŻNIKOW ULTRASONOGRAFISTÓW

30 zł plus koszty przesyłki (informacje i zakup: zdipww@hotmail.com

płyta

Płyta zawiera 34 filmy z badań skriningowych serca płodów, są to przykladowe normy i najczęstsze anomalie:

Arytmia – blok serca,  Arytmia – SVT,  AS,  AVC,  Bright spot, CoA,  Dextrocardia, DIRV, DORV,
Dysproporcja, Ebstein, Ektopia, Fallot, Fallot z brakiem z płucnej, Guz serca, HLHS, Izomeryzm. KMP przerostowa,
Niedomykalność zastawki płucnej, Niedomykalność zastawki trójdzielnej,
Niedomykalność zastawki trójdzielnej i mitralnej, Norma, PA, Pericardial effusion,
Prawostronny łuk aorty, Situs inversus, SV, TGA, Tr atrezja, Truncus, Truncus arteriosus, TTTS, VSD, Zroślaki

Produkcja i dystrybucja:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej Łódź 2007