Kontakt

Zakład Kardiologii Prenatalnej ICZMP
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
budynek pediatryczny ICZMP, 1 piętro
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
Tel. 42 2711556

www.fetalecho.pl

(materiały dla lekarzy, studentów, rodziców)
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. med. Maria Respondek-Liberska