Badania

W ponad 90% USG pozwala na potwierdzenie prawidłowego przebiegu rozwoju płodu ale nie w 100 %.

W naszym ośrodku wykonujemy u ciężarnych badania ultrasonograficzne oraz echokardiograficzne płodu ukierunkowane na poszukiwanie anomalii rozwojowych u płodu i/lub ich diagnostykę na każdym etapie ciąży. Badanie nie ogranicza się jedynie do oceny serca płodu, ale jest poprzedzone oceną narządów i układów pozasercowych .
Badania oferowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (badania bezpłatne).

badanie usg płodu

Zakład pracuje 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.

Ażeby badanie dla pacjentki było bezpłatne, refundowane przez NFZ, wymagane jest odpowiednie skierowane wystawione przez lekarza położnika, który ma podpisana umowę z NFZ. Na skierowaniu musi znajdować się nazwa jednostki kierującej, jej dokładny adres wraz z numerem NIP, REGON oraz numerem umowy z NFZ, pełna nazwa naszego Zakładu oraz cel badania. Przykładowa treść skierowania;
„Kieruję Panią XY do


ZAKŁADU KARDIOLOGII PRENATALNEJ na BADANIE USG „GENETYCZNE” + ECHO” + Konsultację – pobierz wzór skierowania

Książeczka zdrowia dziecka przed urodzeniem w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej ICZMP – pobierz książeczkę

Termin badań (planowych lub pilnych) uzgadniamy telefonicznie (042-271-15-56) w godz. 8- 15.

Orientacyjny czas trwania badania w przypadku prawidłowej budowy płodu: 45 – 60 minut.
Orientacyjny czas trwania badania w przypadku stwierdzenia patologii: 2 – 3 godziny.
(Czas ten obejmuje rejestracje badania, opis badania, opracowanie dokumentacji oraz w przypadkach patologii konsultacje dla ciężarnej)
Optymalny termin wykonania badania:
13-14 tydz oraz
18 – 20 tydzień ciąży
Badanie można wykonać po 20 tyg. ( do okresu okołoporodowego), ale jest ono wtedy trudniejsze technicznie oraz bardziej czasochłonne i niekiedy wnoszące mniej szczegółów niż badanie przeprowadzone w optymalnym terminie badania.

Nasz Zakład w wybranych przypadkach przeprowadza także badania pourodzeniowe.

Pierwszorazowe pourodzeniowe badanie u noworodka lub dziecka po diagnostyce prenatalnej w naszym Zakładzie jest bezpłatne i obejmuje ono: Badanie ECHO, USG jamy brzusznej, USG przezciemiączkowe, USG tarczycy

W przypadku kolejnych badań (ECHO lub USG jamy brzusznej, lub badania przeciemiączkowego, lub badania tarczycy) opłata za badanie wynosi 200 zł płatne w kasie szpitalnej.

W naszym ośrodku prowadzimy także monitorowanie stanu płodu w trakcie farmakoterapii.
Przykładowe zdjęcia z badania płodu są ilustracją zmian hemodynamicznych u płodu z krytyczną stenozą aortalną.
Seryjne badania echo udokumentowały poprawę stanu płodu w czasie jego leczenia i pozwoliły na wybór optymalnego czasu porodu.

Badania ECHO u płodów a terapia wewnątrzmaciczna
W przypadku terapii zabiegowej u płodów np. laseroterapii u bliźniat, odbarczania zbiorników płynowych, zakładania shuntów wewnątrzmacicznych, amnioinfuzji etc. celem oceny stanu płodów przed i po zabiegu wykonywane są badania ECHO umozliwiające ocenę skuteczności zabiegów.
Te badania nie sa płatne prez NFZ, sa one wykonywane w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia “Terapii płodów”.

Badania ECHO – test tlenowy
W przypadku niektórych problemów u płodu min. podejrzenia hipoplazji płuc płodu, długotrwałej kardiomegalii płodu, przewidywania niewydolności oddechowej u noworodka wykonywany jest tlenowy, z oceną przepływów w naczyniach płucnych płodu przed i po podaniu tlenu ciężarnej
Badania te nie są płatne przez NFZ, są wykonywane w ramach pracy naukowej grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 0013/B/P01/2008/35

Opracowanie merytoryczne strony 1 maja 2020
Prof. M. Respondek-Liberska