W dniu 22 czerwca 2021 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Marka Blitka

W dniu 22 czerwca 2021 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Marka Blitka na temat: „Losy płodów z najcięższymi wadami wrodzonymi-analiza badań z lat 2006-2016 z Zakładu Kardiologii Prenatalnej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”. Opiekunem naukowym była Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska. Recenzentami: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis. 

Składamy serdeczne gratulacje dr n med. Markowi Blitkowi i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju kariery naukowej

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Marka Blitka w formule online. Łódź 22.06.2021 rok

Promotor rozprawy doktorskiej dr Marka Blitka – Prof. Maria Respondek-Liberska

Na zdjęciu od lewej: Emilia Kisielewska-sekretarka Zakładu Kardiologii Prenatalnej ICZMP, mgr Izabela Pietrzyk – Pielęgniarka Zakładu Kardiologii Prenatalnej ICZMP, dr n med. Marek Blitek, Prof. Maria Respondek-Liberska – Promotor rozprawy doktorskiej, dr Iwona Strzelecka – adiunkt Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Na zdjęciu od lewej: Prof. Maria Respondek-Liberska, dr Iwona Strzelecka             oraz dr Marek Blitek

Na ochłodzenie emocji. Na zdjęciu od lewej: Prof. Maria Respondek-Liberska, Prof. Elżbieta Czkwianianc oraz główny bohater dr n med. Marek Blitek