Podsumowanie XIV Przedświątecznego wydania Pediatrii Opartej na Przypadkach.

Szanowni Państwo W imieniu Organizatorów bardzo dziękujemy za przygotowanie i wygłoszenie wspaniałych prezentacji przypadków na XIV Przedświątecznym wydaniu Pediatrii Opartej na Przypadkach. Zostały świetnie przyjęte i na pewno bardzo poszerzyły wiedzę pediatryczną uczestników. W załączeniu tradycyjne, niezbyt doskonałe, ale zawsze pamiątkowe zdjęcie. Załączamy także poprawiony, finalny program z pełną listą autorów, tak jak podaliście to Państwo w prezentacjach na spotkaniu. Wiemy, że dla wielu z Państwa jest to ważne