Gratulacje dla Pani mgr Katarzyny Batarowicz

W dniu 21 października 2019 na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Kierunku Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się obrona pracy magisterskiej Pani Katarzyny Batarowicz.Stoją od prawej: prof. dr hab. n med. Maria Respondek-Liberska – Promotor pracy magisterskiej,  dr hab. n. o zdrowiu prof. nadzw. EwaBorowiak – Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, mgr położnictwa Katarzyna Batarowicz, dr n. o zdrowiu Iwona Strzelecka – Recenzent pracy magisterskiej Pani
Katarzyny.
Świeżo upieczonej  PANI MAGISTER SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzymy
dalszych sukcesów!