Dr n. med. Paulina Kordjalik

W 2005 r. ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego-Prymasa Polski. W 2008 r. ukończyła studia I stopnia UM w Łodzi na Wydziale Pielęgniarstwa (praca licencjacka pod kierunkiem prof. P. Woźniaka: „Najczęstsze powikłania występujące u matki i dziecka w przypadku nieprawidłowego porodu”).
W 2011 r. ukończyła studia II stopnia na wydziale Nauk o zdrowiu UM w Łodzi, kierunek pielęgniarstwo (praca magisterska pod kierunkiem prof. M. Respondek-Liberskiej: „Analiza poznawcza wybranych rejestrów wad wrodzonych: globalne? Czy lokalne?”).
Od 2011 r. wolontariusz ICZMP na stanowisku łódzkiego koordynatora ds. Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodu oraz pielęgniarka-asystentka stomatologiczna w SCS „TMK” w Łodzi.
W 2019 r obroniła rozprawę doktorską pod kierunkiem prof.dr hab.n. med. Marii Respondek-Liberskiej.
Łódzki koordynator ORPKP.