Dr n. med. Marek Blitek


Lek. Marek Blitek ur. 02-11-1966. W 1991 ukończył Wydział Lekarski Akademi Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 1991 do 2000 r zatrudniony w SP ZOZ w Żarach oraz Oddziale Pomocy Doraźnej w Zarach. W 1995 uzyskał pierwszy st. specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa. W 2001 roku uzyskał drugi stopień specjalizacji w zakresie ginekologii i poliznictwa. W latach 1998 -2006 współprowadził NZOZ VIDEO MED Oddział chirurgii i ginekologii laparoskopowej. Jednocześnie od 1998 do chwili obecnej prowadzi Specjalistyczną Praktykę Położniczą. Od 2012 r. prowadzi Poradnię Patologii Ciąży w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Od 2018 prowadzi w ramach Umowy z NFZ Pracownię Echokardiografii Płodu w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Od 2015 prowadzi w ramach umowy z NFZ  Pracownię  Echokardiografii Płodu w Sp. z o.o. KARDIOMED we Wrocławiu. Od 2008 r współpracuje z Zakładem Kardiologii Prenatalnej ICZMP w Łodzi. Dwukrotnie uzyskał Certyfikat Podstawowego Badania serca Płodu.

W 2021 stopień doktora nauk medycznych z zakresu kardiologii prenatalnej