Wskazania do badań

Dlaczego badanie echokardiograficzne płodu jest ważne?

 1. pozwala na wykrycie jeszcze przed urodzeniem dziecka wady serca, która może stanowić zagrożenie życia noworodka
  • gdy rodzi się noworodek z wadą serca, w przypadku której konieczny jest pilny zabieg (tzw. wady krytyczne) dla ratowania noworodka decydujące mogą być wczesne godziny życia, a nawet minuty – jeśli rodzi się dziecko z taką wadą niewykrytą prenatalnie znacznie wydłuża się czas, zanim zostanie ustalone właściwe rozpoznanie i podjęte zostaną właściwe działania
  • – ważne z punktu widzenia stanu noworodka z wadą serca jest to, by rodził się on o czasie w ośrodku referencyjnym, który zapewni mu odpowiednią opiekę (kardiologiczną, kardiochirurgiczną), dlatego zdiagnozowanie wady serca jeszcze przed porodem pozwala na zaplanowanie odpowiedniej opieki nad ciężarną i płodem
 2. Samo wykrycie wady serca płodu nie jest równoznaczne z postawieniem pełnej diagnozy – pewne wady serca mogą ewoluować w trakcie trwania ciąży, a w przebiegu ciąży niekiedy może dojść do rozwoju niewydolności układu krążenia u płodu- dlatego oprócz wykrycia wady serca u płodu ważne jest monitorowanie stanu wydolności układu krążenia płodu, by wybrać optymalny z punktu widzenia stanu płodu/noworodka moment i sposób porodu, a jeśli to konieczne wdrożyć odpowiednią terapię przed porodem (tzw. terapia przezłożyskowa, kiedy lek podawany ciężarnej za pomocą łożyska przenika do krążenia płodu), jeszcze w okresie życia płodowego, by noworodek urodził się „przygotowany do porodu”
 3. zagrożeniem stanu życia płodu /noworodka są nie tylko wady serca – w przebiegu wad pozasercowych w płodu może dojść do rozwoju stanu niewydolności układu krążenia – dlatego mimo iż sama wada nie dotyczy budowy serca, to ważne jest, by regularnie monitorować stan układu krążenia płodu w anomaliach dotyczących ośrodkowego układu nerwowego, płuc, przewodu pokarmowego, nerek czy w wadach układu kostnego
 4. dzięki postępowi medycyny prenatalnej, jaki dokonał się w ostatnich latach możliwe stało się leczenie pacjentów – płodów jeszcze przed porodem – możliwe stało się nie tylko leczenie farmakologiczne płodu za pomocą terapii przezłożyskowej, ale także zabiegi chirurgiczne (np. w laseroterapia w przebiegu zespołu przetoczeń pomiędzy bliźniętami, zabiegi w przepuklinie przeponowej, zabiegi leczenia wodogłowia czy wodonercza wrodzonego) – najlepszą i jedyną w pełni obiektywną metodą diagnostyczną, która pozwala ocenić zarówno stan płodu przez i po zabiegu, jak również potwierdzić efektywność zabiegu jest badanie echokardiograficzne płodu
 5. badanie echokardiograficzne serca płodu obejmujące zarówno ocenę budowy serca, jak i przepływy wewnątrzsercowe, jak i krążenie płucne u płodu to jedno z badań prenatalnych adresowane do wybranej grupy ciężarnych i płodów, wyselekcjonowanych przez położników w czasie skriningowego badania USG i lub badań biochemicznych z surowicy krwi w 1 trymestrze ciąży.

Lista wskazań do badania echokardiograficznego płodu:
Płodowe:

 • poszerzenie szerokości przezierności karkowej mierzone pomiędzy w 11-13,6 tygodniem ciąży
 • nieprawidłowy obraz 4 jam serca
 • powiększona sylwetka serca
 • nieprawidłowy rytm serca
 • obrzęk płodu
 • inne wady strukturalne płodu
 • wielowodzie
 • małowodzie
 • wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu
 • anomalie chromosomalne
 • ciąża mnoga powikłana asymetrią wielkości płodów lub asymetrią objętości płynu owodniowego
 • zabiegi interwencyjne i chirurgiczne na płodzie

Matczyne:

 • wrodzona wada serca
 • cukrzyca
 • kolagenozy
 • padaczka
 • nadczynność tarczycy
 • choroby układu krążenia
 • szkodliwe czynniki środowiska
 • ekspozycja na infekcje wirusowe
 • leki
 • wiek > 35 lat

Rodzinne:

 • wrodzona wada serca w wywiadzie
 • anomalie chromosomalne w wywiadzie

Wskazania do badania dzielimy na pilne i planowe. Do wskazań pilnych (wykonywanych w przeciągu 3 dni) należy:

 • arytmia z akcją serca u płodu poniżej 100/minutę i powyżej 200/minutę
 • obrzęk płodu
 • podejrzenie wady serca w okresie okołoporodowym