Informacje 2022

Łódź 07.02.2022

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Kardiologia prenatalna jest ekscytującą dziedziną medycyny. Wielu z Was zdążyło się przekonać, iż jest to zespołowa sztafeta lekarzy wielu specjalności: położników, neonatologów, pediatrów, anestezjologów, kardiologów dziecięcych, kardiochirurgów, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych. Ta sztafeta specjalistów nauczyła się porozumiewać i działa jak zgodna orkiestra, dzięki której zyskuje nasz pacjent.

Lekarze specjalizujący się w kardiologicznej diagnostyce prenatalnej są w stanie nie tylko postawić diagnozę lecz również prognozę.

W 2004 roku powstał Ogólnopolski Rejestr Przypadków Kardiologicznych Płodów (www.orpkp.pl), który działa nadal.Do 2021 r. w rejestrze mieliśmy ponad 9400 rekordów z prawie 70 ośrodków w kraju. Poza wadami serca płodu do rejestru zgłaszamy inne istotne patologie kardiologiczne, takie jak częstoskurcz u płodu, blok całkowity serca, kardiomegalie z prawidłową budową serca. Natomiast nie wprowadzamy łagodnych czynnościowych anomalii, takich jak: pojedyncze skurcze dodatkowe, czynnościowa łagodna niedomykalność z. trójdzielnej, wysięk w osierdziu itp. Warto mieć świadomość, że nasz Rejestr jest unikalny w skali kraju, Europy, nie ma takiego drugiego na świecie w naszej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich „pasjonatów kardiologii prenatalnej” do wspólnego tworzenia historii i naszej rzeczywistości. Przypominamy, że każdy wprowadzający dane do Rejestru może z tych danych korzystać.

W 2006 roku powstało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej, które wspiera Rejestr ORPKP. Od 2021 roku patronat honorowy nad rejestrem objęła Fundacja Serce Dziecka. Od 2022 roku przygotowaliśmy gratyfikację finansową dla lekarzy, którzy rocznie wprowadzą minimum 10 rekordów wraz z dokumentacją (dane płodu, obrazy i filmy z badania płodu oraz losy ciąży), po ich zweryfikowaniu przez ekspertów z Zarządu PTKP.

Powołane w 2018 roku Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej z siedzibą w Łodzi dba nie tylko o poziom przeprowadzanych w Polsce badań echokardiograficznych płodów (spotkania konsultacyjne on-line dla lekarzy współpracujących z ORPKP) ale również współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych lekarzy w zakresie kardiologii prenatalnej, upowszechnianie wiedzy o postępach w kardiologii, inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie kardiologii prenatalnej.

W 2021 roku pod egidą PTKP powstała Akademia Echokardiografii organizująca kursy badania serca płodu (I edycja -styczeń 2022, II edycja – wrzesień 2022).

Przypominamy niezorientowanym, iż aktualnie Certyfikaty Podstawowego Badania Serca Płodu oraz Certyfikaty Umiejętności Echokardiograficznego Badania Serca Płodu (dla zaawansowanych) są przyznawane przez:

  1. Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej
  2. Sekcję Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (założoną onegdaj przez prof. M. Respondek-Liberską, pod patronatem prof. W. Jakubowskiego twórcy i założyciela PTU)

Informujemy Państwa także o nowej szacie graficznej Certyfikatu Podstawowego Badania Serca Płodu PTKP (lista certyfikowanych lekarzy – ww.orpkp.pl (zakładka certyfikaty – przykładowy certyfikat ” Kowalskiego” w załączniku).

W tym roku odbędzie się kolejna IV Międzynarodowa Konferencja Kardio-Prenatal. Możecie Państwo zaprezentować Wasze przypadki lub najnowsze doniesienia (termin zgłoszenia upływa 10 kwietnia 2022). Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w corocznej akcji “Luty miesiącem badań serca płodu”. Państwa udział mógłby polegać na wykonaniu kilku, kilkunastu badań echokardiograficznych w ramach naszej akcji. Zainteresowanych taką promocją lekarzy a przy okazji Państwa placówek proszę o kontakt pod numerem telefonu: 607-942-294 (dr Iwona Strzelecka)

Czytajcie Państwo nasze czasopismo „Prenatal Cardiology” – jedyne w Polsce, w Europie i na Świecie, dedykowane tej dziedzinie wiedzy i umiejętności.

Wersja papierowa najnowszego rocznika będzie dostępna podczas majowej IV Konferencji Kardio Prenatal; wersja on-line dostępna cały czas.

Zapraszamy na nasze strony: www.kardiologia-prenatalna.org

www.orpkp.pl

Z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska

Przewodnicząca PTKP