Zakończenie tegorocznej akcji „Luty miesiącem badania serca płodu”

Badanie echo serca płodu jest najważniejszym elementem kardiologicznej diagnostyki prenatalnej. Dzięki niemu możemy przewidywać dobrostan płodu. Ułatwia ono zaplanowanie sposobu porodu (siłami natury czy cięciem cesarskim), umożliwia przewidywanie stanu noworodka, przyczynia się do skrócenia diagnostyki u noworodka i przyspiesza wypis dziecka do domu.

Tegoroczna akcja „ Luty miesiącem badania serca płodu” skierowana do kobiet ciężarnych pomiędzy 18-22 tyg. ciąży pozwoliła na wykonanie badania u 78 pacjentek z całej Polski. Dzięki lutowej akcji u 9 pacjentek (11,6%) wykryto prenatalnie wrodzoną wadę serca u płodu. To potwierdza dotychczasowe doniesienia naukowe, iż najczęstszymi wadami wrodzonymi u płodów i noworodków są wady serca.

Badanie serca płodu powinno być dedykowane wszystkim Pacjentkom, nie tylko tym, które mają określone wskazania czy to matczyne czy płodowe. Dzięki tej akcji część pacjentek ma dostęp do tego badania.

„Luty miesiącem badania serca płodu” poprzedziła w Łodzi 3 miesięczna kampania reklamowa, zachęcająca pacjentki do skorzystania z bezpłatnego badania echokardiograficznego u płodu.

Do zobaczenia za rok!

Z wyrazami szacunku

Prezes 

Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Kardiologii Prenatalnej