Zebranie Zakładu Kardiologii Prenatalnej w dniu 19.09.2019 r.

Zebranie Zakładu Kardiologii Prenatalnej w dniu 19.09.2019 r. poprzedzone wykładem czwartkowym Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej wygłoszonym przez Dr hab. n med. Macieja Słodkiego.
Na zebraniu Zakładu tezy swojej pracy licencjackiej na temat “PROGRAMY POMOCOWE PAŃSTWA WOBEC DZIECKA Z WADĄ SERCA”  prezentowała studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek Zdrowie
Publiczne – Sylwia Cynkier. Stanowiło to cenne doświadczenie w aspekcie perspektywy obrony pracy licencjackiej w dniu 30.10.2019 r.