Zebranie Naukowe Zakładu Kardiologii Prenatalnej 26.02.2020 r.Zebranie Naukowe Zakładu Kardiologii Prenatalnej 26.02.2020 r. na
którym m.in. student Promocji Zdrowia Wojciech Karolczak przedstawił
tezy pracy licencjackiej przed jutrzejszą obroną pt. „OCENA JAKOŚCI
ŻYCIA PACJENTÓW PRZED
I PO PRZESZCZEPIE SERCA”, natomiast tezy pracy mgr pt.:”Znaczenie
kardiologicznej diagnostyki prenatalnej dla losów noworodków z wadami
serca
(badania ankietowe matek pacjentów z wrodzonymi wadami serca w
Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi)” przedstawiła
studentka pielęgniarstwa Daria Boczkarew – jako próba generalna przed
marcową obroną. Na zdjęciach recenzent pracy licencjackiej i
magisterskiej. – Prof. dr hab. n med. Maria Respondek-Liberska, której
uroczyście autorzy wręczyli wersje papierowe swoich prac.
W dalszej części zebrania dominowała tematyka związana z diagnostyką u płodu:
m.in ocena płuc płodu w rozumieniu kardiologa prenatalnego – przypadek
przedstawiony przez Prof. Marię Respondek-Liberską, jak również
Myocarditis u płodu – zreferowany przez dr Julię Murlewską. O tym
“Jak dobra współpraca pomiędzy ośrodkami może uratować życie dziecka”
mówił dr Jacek Antos z Włocławka.