Zebranie Naukowe Zakładu Kardiologii Prenatalnej 10.10.2019 r.

Zebranie Naukowe Zakładu Kardiologii Prenatalnej 10.10.2019 r. na którym m.in. studentka położnictwa Katarzyna Batarowicz przedstawiła tezy pracy mgr pt. „Sezonowość występowania izolowanych HLHS u płodów w latach 2006-2017 na podstawie analizy danych Zakładu Kardiologii Prenatalnej ICZMP ”,  natomiast najważniejsze publikacje 2019 r „Prenatal Diagnosis” przedstawił lek. med. Łukasz Sokołowski. Na zdjęciu promotor pracy mgr. – Prof. dr hab. n med. Maria Respondek-Liberska wraz z magistrantką, która uroczyście wręczyła swojej Promotor  wersję papierową pracy mgr.
Poniżej na zdjęciu Recenzent pracy mgr – dr n o zdr. Iwona Strzelecka i studentka K. Batarowicz – po prezentacji tez pracy mgr. Dr Strzelecka również z wersją papierową pracy mgr.

Na zakończenie owocnego zebrania – poczęstunek, pzygotowany przez mgr Izę Pietrzyk (pyszny tort) – uwieńczenie trudu specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego. Serdecznie gratulujemy!
Poniżej – uroczyste wręczenie zaleglego certyfikatu dla studentki Wydz. Lekarskiego – Karoliny Rydzewskiej, która zdobyła 3 miejsce w sesji studenckiej na II Konferencji Kardio-Prenatal. Gratulacje!