Szukamy Sponsorów

Sporo  naszych potrzeb udało się dzięki życzliwości wielu osób i instytucji zrealizować w minionych latach, za co bardzo dziękujemy…ale rozwijamy się nadal i stąd prośba o dalszą pomoc

Oto nasze aktualne potrzeby:

– Zakup nowego ultrasonografu dla naszych najmłodszych i najtrudniejszych pacjentów…

– Kontynuacja wydawania Prenatal Cardiology – pierwszego  pisma naukowego (w Polsce, Europie i na świecie)

– Pomoc psychologa dla naszych najtrudniejszych pacjentów

– Zakwaterowanie rodzin naszych pacjentów na terenie ICZMP lub w pobliżu

– Organizacja kompleksowej opieki okołoporodowej dla ciężarnych z wadami serca płodów

Czekamy na Państwa pomoc

Prof. Maria Respondek Liberska,

Kierownik Zakładu Kardiologii Prenatalnej ICZMP