Podziękowanie za udział w IV Konferencji Kardio-Prenatal

Fetal heart examination  in extracardiac malformations” 

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom IV Konferencji Kardio Prenatal Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej, która odbyła się w Łodzi w dniach 20-21.05. 2022r, za udział w tym wydarzeniu. Brak lockdownu i sprzyjające warunki epidemiczne– pozwoliły spotkać się osobiście. Konferencji towarzyszyła międzynarodowa wystawa prac poświęcona najmłodszym pacjentom – płodom, z gabinetów ultrasonograficznych specjalistów z wielu krajów.

Dziękujemy, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie. Konferencja była okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń związanych z badaniem serca płodu w wadach pozasercowych. Dziękujemy za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery oraz za wyjątkowo aktywny udział w konferencji. 

Jest to dla nas zaszczyt i motywacja do dalszych działań na rzecz rozwoju kardiologii prenatalnej. Mamy nadzieję gościć Państwa podczas kolejnej edycji naszej konferencji już w maju 2023 r.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony  internetowej www.kardiologia-prenatalna.org