Gratulacje dla Pani mgr Michaliny Pokory

W dniu 13 stycznia 2020 na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Kierunku Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się obrona pracy magisterskiej Pani Michaliny Pokory.

Stoją od prawej: prof. dr hab. n med. Maria Respondek-Liberska – Recenzent pracy magisterskiej,  dr hab. n. o zdrowiu prof. nadzw. Ewa Borowiak – Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, mgr położnictwa Michalina Pokora, dr n. o zdrowiu Iwona Strzelecka – Promotor pracy magisterskiej Pani Michaliny.
Świeżo upieczonej  PANI MAGISTER SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzymy
dalszych sukcesów!