Gratulacje dla Pani mgr Joanny Grzybkowskiej

Tytuł pracy “Losy 100 płodów z problemami kardiologicznymi z ciąż bliźniaczych”

od lewej: Dr n. med Aneta Domańska Kierowniczka Dziekanatu Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, promotor prof. MRL kierownik Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych UMedu, mgr pielęgniarstwa Joanna Grzybkowska, prof. Andrzej Zieliński Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Pielęgniarstwa Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Katedry Embriologii i Morfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi