Gratulacje dla Pań mgr Malwiny Glinki i mgr Katarzyny Radzińskiej

W dniu 24 kwietnia 2017 na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Kierunku Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się obrona prac magisterskich Pani Malwiny Glinki i Pani Katarzyny Radzińskiej.

Stoją od prawej: prof. dr hab. n med. Maria Respondek-Liberska – Promotor obu prac magisterskich, mgr położnictwa Katarzyna Radzińska, mgr położnictwa Malwina Glinka,     dr hab. n. o zdrowiu prof. nadzw. Ewa Borowiak – Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr n. o zdrowiu Iwona Strzelecka- Recenzent obu prac magisterskich.

Świeżo upieczonym PANIOM MAGISTER SERDECZNIE GRATULUJEMY