Gratulacje dla Pań mgr Agnieszki Nawrockiej i mgr Kingi Znyk

W dniu 26 marca 2018 na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Kierunku Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się obrona prac magisterskich Pani Agnieszki Nawrockiej i Pani Kingi Znyk.

Stoją od prawej: prof. dr hab. n med. Maria Respondek-Liberska – Promotor pracy magisterskiej Pani Agnieszki Nawrockiej, Recenzent pracy magisterskiej Pani Kingi Znyk, mgr pielęgniarstwa Kinga Znyk, dr hab. n. o zdrowiu prof. nadzw. Ewa Borowiak – Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, mgr pielęgniarstwa Agnieszka Nawrocka, dr n. o zdrowiu Iwona Strzelecka- Promotor pracy magisterskiej Pani Kingi Znyk, Recenzent pracy magisterskiej Pani Agnieszki Nawrockiej.

Świeżo upieczonym PANIOM MAGISTER SERDECZNIE GRATULUJEMY!