Stowarzyszenie dziękuje Darczyńcom

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej serdecznie dziękuje poniższym Darczyńcom za przekazanie 1% podatku lista darczyńców