Mgr Pielęgniarstwa Izabela Pietrzyk

Liceum Medyczne nr 1 w Łodzi ukończyła w 1988.
2010-2011 Studia pomostowe na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, praca Licencjacka Pt :Aspekty diagnostyki prenatalnej”  promotor dr n med. Lidia Ostrowska-Nawarycz. Praca otrzymała wyróżnienie i nagrodę rektora AHE.
2011-2013  studia II stopnia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo. Praca magisterska  Pt „Rola badania kardiologicznego u płodów poddawanych inwazyjnej terapii w przebiegu wybranych patologii klatki piersiowej” promotor pracy prof. dr  hab. n med. Maria Respondek-Liberska.
2017-2019 Specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego, zakończona egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.
Od początku pracy zawodowej związana z Instytutem Centrum Zdrowia  Matki Polki.
1988- 2001 praca na oddziale noworodkowym.
2001- do teraz  Zakład Kardiologii Prenatalnej.