Dr n. med. Łukasz Sokołowski


Absolwent kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który ukończył z wyróżnieniem w 2015 r.
W latach 2011-2015 członek Studenckiego Koła Naukowego Kardiologii Prenatalnej przy
Zakładzie Kardiologii Prenatalnej ICZMP, a w latach 2012-2015 jego przewodniczący.
Uczestnik wakacyjnych szkoleń dla studentów organizowanych przez Zakład Kardiologii Prenatalnej ICZMP.
Od 2016 r. związany z Zakładem Kardiologii Prenatalnej oraz lekarz rezydent w Klinice Położnictwa i Ginekologii ICZMP.
Autor kilku publikacji naukowych z zakresu kardiologii prenatalnej.