Dr n. o zdr. Iwona Strzelecka

W 1988 r. ukończyła z wyróżnieniem Liceum Medyczne w Zgierzu, a następnie  kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne uzyskując specjalizację w zakresie pielęgniarstwa zabiegowego. Od 1999 r. współtworzyła największy w Łodzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, będąc jego dyrektorem ds. medycznych w latach 2007-2012. W 2009r ukończyła studia I stopnia na Wydziale Pielęgniarstwa z wyróżnieniem (praca licencjacka : „ Ocena satysfakcji pacjentów korzystających z usług podstawowej opieki zdrowotnej”. W 2011r. ukończyła studia II  stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi (praca magisterska pod kierunkiem prof.  A. Zielińskiego : „ Rola pielęgniarki środowiskowej w opiece nad pacjentami niepełnosprawnymi w podstawowej opiece zdrowotnej” (Problemy Pielęgniarstwa 2011). Od 2011r. nauczyciel akademicki UM w Łodzi, Wydział Nauki o Zdrowiu, Katedra Embriologii i Morfologii,  Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych ICZMP w Łodzi. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej. 14 marca 2014 obroniła rozprawę doktorską pt: ” Czy ewoluujące wady serca płodu stanowią odrębny problem kliniczny” napisaną pod kierunkiem prof.dr hab.n. med. Marii Respondek-Liberskiej.
Od 2018 adiunkt Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz członek Zarządu PTKP.
Od 2018 członek zarządu PTKP.
Od 2023 Adiunkt zakładu kardiologi prenatalnej ICZMP w Łodzi.