Dr n. med. Oskar Sylwestrzak

  • Absolwent kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polska oraz Uniwersytetu Karola w Pradze, Czechy (2021 r.)- dyplom z wyróżnieniem
  • Szkolenie specjalizacyjne w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi (od 2022 r.)
  • Szkolenie indywidualne w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej ICZMP (od 2018 r.) oraz staż naukowy w Pracowni Echokardiografii, Kardiologicznego Centrum Pediatrycznego, Szpital Motol w Pradze, Czechy
  • Tytuł Doktora Nauk Medycznych, rozprawa z zakresu echokardiografii płodu
  • Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu kardiologii prenatalnej w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym 
  • Największa pasja –  kardiologia prenatalna i echokardiografia płodowa