Profesor Maciej Słodki

Lekarz położnik od kilku lat związany z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki, aktualnie asystent w Zakładzie Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodoznych: , pracujący  na codzień w oddziale ginekologiczno-położniczym Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Autor pracy doktorskiej n/t przydatności ultrasonografii przezpochwowej w diagnostyce wybranych zmian patologicznych w jamie macicy u kobiet po menopauzie. Praca pod kierunkiem Prof. S. Jędrzejczyka.
Po doktoracie zainteresowania zawodowe i naukowe skierował w stronę prenatalnej diagnostyki kardiologicznej, uzyskując Certyfikat Skriningowego Badania Serca Płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Pełni także funkcję Sekretarza Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej oraz Sekretarza Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Posiada Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Fetal Medicine Foundation Certified Sonographer in the 11- 13+6 weeks scan.
W 2013 rozprawa habilitacyjna pod kierunkiem Prof. dr hab. n med. Marii Respondek-Liberskiej. Od 2016 roku do 2020 rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Od 2018 roku członek Zarządu PTKP.
Od 2020 rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.
Jest autorem  kilkunastu publikacji i kilkunastu doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych.