Dr n.med Agnieszka Żalińska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Od 2016 roku lekarz rezydent Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Od 2018 roku pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na stanowisku asystenta. W ramach zatrudnienia – zajęcia z ginekologii ze studentami polsko- i angielskojęzycznymi.
W czasie studiów czynne uczestnictwo w życiu naukowym. Realizacja projektów naukowych oraz sprawowanie funkcji zastępcy przewodniczącej Koła Ginekologicznego, funkcjonującego przy Szpitalu im. M. Madurowicza w Łodzi – I Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi. W 2014 roku współorganizator III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych.
Obecnie największe zainteresowania dotyczą diagnostyki prenatalnej oraz terapii wewnątrzmacicznej płodu. Od 2016 roku współpraca z Zakładem Kardiologii Prenatalnej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Stale poszerza swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje, biorąc udział w polskich oraz zagranicznych kursach ultrasonograficznych, m.in. w cyklu kursów realizowanych przez London School of Ultrasound.
Posiadane ceryfikaty: FMF, IOTA, Sekcji USG PTGiP
30.11.2020 obroniła rozprawę doktorską, której promotorem był Prof. Oszukowski.