III Konferencja Kardio-Prenatal już za nami, dziękujemy!

Szanowni Państwo, 

W dniach 22-23 maja 2021 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Kardio-Prenatal, , po raz pierwszy w formule on-line. Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej wraz z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Honorowy patronat nad konferencją objęli: ICZMP w Łodzi oraz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Uroczyste powitanie uczestników konferencji odbyło się w obecności Prof. Iwony Maroszyńskiej, dyrektora ICZMP w Łodzi. 

Prof. Krzysztof Preis wręczył tegoroczne certyfikaty badania serca płodu (dr Tomaszowi Błasiakowi z Sieradza i dr Andrzejowi Zalewskiemu z Białej Podlaskiej) 

Dr Iwona Strzelecka gratulując zwycięzcom  konkursu na najlepszą publikację z zakresu kardiologii prenatalnej w 2019/2020, wręczyła nagrody przyznane przez Jury Konkursu ogłoszonego przez PTKP. 

Wielką przyjemnością i zaszczytem było gościć (on-line) wybitnych specjalistów z zagranicy: Prof. Mary Donofrio z Waszyngtonu, Prof. Inessę Safonovą z Ukrainy, Prof. Moshe Bronshteina z Haify – Izrael, Prof. Gregora DeVore z Los Angeles,  Prof. Christophera Lindblade z Phoenix Arizona,  Prof. Normana Silvermana z San Francisco,  Prof. Giuseppe Rizzo z Włoch. 

Eksperci kardiologii prenatalnej, perinatologii, neonatologii, kardiologii dziecięcej zaprezentowali swoje najnowsze obserwacje, wyniki badań i leczenia nienarodzonych i narodzonych dzieci.  Przedstawione zostały najnowsze dane oraz  zasady postępowania – algorytmy. 

Drugi dzień konferencji – to   ciekawe wykłady sesji studenckiej, poprzedzone wykładem sponsorowanym – o przełamywaniu barier w echokardiografii płodowej.

Ważną częścią konferencji było wystąpienie prawnika z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (Mecenas Kamila Ferenc). Omówiono pomoc prawną w sprawach z zakresu praw reprodukcyjnych, w szczególności: dostępu do badań prenatalnych, z zakresu praw pacjenta (prawa do świadczeń, do informacji, do dokumentacji medycznej). Pani Mecenas odniosła się w praktyce do problemu wielowadzia u płodu.

Na zakończenie konferencji, uczestnicy stwierdzili, iż na każdym oddziale położniczym powinien być minimum jeden specjalista z Certyfikatem Podstawowego Badania Serca Płodu Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej co w dzisiejszych czasach powinno stać się standardem diagnostyki płodu. 

Serdeczne podziękowania dla naszych sponsorów:

Firmy Philips, Firmy Polpharma, Firmy GE, Polskiego Banku Komórek Macierzystych, Fundacji Serce Dziecka, Firmy Viatris, Firmy TMS Canon Medical System, Firmy MIRO, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej oraz ucznia 2 klasy Tenisowego Liceum Ogólnokształcącego w Kozerkach – Jakuba Strzeleckiego.   

Podziękowanie dla Pani Dyrektor ICZMP w Łodzi, za objęcie patronatem III Międzynarodowej Konferencji Kardio-Prenatal. Na zdjęciu Dyrektor ICZMP w Łodzi – Prof. Iwona Maroszyńska i Dyrektor Organizacyjny Konferencji – dr Iwona Strzelecka

Podziękowania dla Prof. Marii Respondek-Liberskiej za opiekę merytoryczną nad III Międzynarodową Konferencją Kardio-Prenatal. Na zdjęciu: Prof. Maria Respondek-Liberska i dr Iwona Strzelecka

Wystąpienie Prof. Macieja Słodkiego przedstawiające Prenatal Cardiology Journal. Na zdjęciu: od prawej Prof. Iwona Maroszyńska – Dyrektor ICZMP w Łodzi, Prof. Maria Respondek-Liberska, prelegent – Prof. Maciej Słodki, Oskar Sylwestrzak – obsługa techniczna konferencji, Bartosz Szmyd – Student VI roku Wydz. Lek. Członek SKN Kardiologii Prenatalnej

Wręczenie nagród za najlepszą publikację z zakresu kardiologii prenatalnej w 2019/2020. Na zdjęciu: od prawej zwycięzca konkursu na najlepszą publikację – Oskar Sylwestrzak (Student VI roku Wydz. Wojskowo-Lekarski), dr Iwona Strzelecka – członek Jury PTKP, Bartosz Szmyd (Student VI roku Wydz. Lekarski) – II nagroda, Filip Karuga (Student VI roku Wydz. Lekarski)  – III nagroda

Na zdjęciu finaliści konkursu za najlepszą publikację z zakresu kardiologii prenatalnej w 2019/2020, członkowie SKN  Kardiologii Prenatalnej. Od lewej Filip Karuga, Prof. Maria Respondek-Liberska – Opiekun SKN Kardiologii Prenatalnej oraz Bartosz Szmyd.

1-szy dzień obrad konferencyjnych. Na zdjęciu od lewej Prof. Maciej Słodki, Prof. Maria Respondek-Liberska, Prof. Krzysztof Czajkowski – Konsultant Krajowy ds. Położnictwa i Ginekologii i dr Iwona Strzelecka – członek Zarządu PTKP

1-szy dzień obrad konferencyjnych. Na zdjęciu od lewej Prof. Maciej Słodki, Prof. Maria Respondek-Liberska, Prof. Krzysztof Czajkowski – Konsultant Krajowy ds. Położnictwa i Ginekologii i dr Iwona Strzelecka – członek Zarządu PTKP

1-szy dzień obrad konferencyjnych. Na zdjęciu od lewej Prezes Fundacji Serce Dziecka – Pani Katarzyna Parafianowicz, Prof. Maria Respondek-Liberska – Przewodnicząca PTKP, Prof. Krzysztof Czajkowski – Konsultant Krajowy ds. Położnictwa i Ginekologii,  i Prof. Maciej Słodki – sekretarz PTKP

1-szy dzień obrad konferencyjnych

Na zdjęciu: Przewodnicząca PTKP – Prof. Maria Respondek-Liberska

1-szy dzień obrad konferencyjnych

Na zdjęciu: Przewodniczący III Sesji  1-szego dnia obrad –  Prof. Krzysztof Czajkowski – Konsultant Krajowy ds. Położnictwa i Ginekologii

1-szy dzień obrad konferencyjnych

Na zdjęciu: Prof. Krzysztof Czajkowski – Konsultant Krajowy ds. Położnictwa i Ginekologii oraz Oskar Sylwestrzak – Student VI roku Wydz. Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi, Przewodniczący SKN Kardiologii Prenatalnej,  asystent organizatora konferencji.

Wykład online Prof. Mary Donofrio z Waszyngtonu dotyczący diagnostyki kardiologicznej płodu i leczenia prenatalnego

Wykład online Prof. Mary Donofrio z Waszyngtonu dotyczący diagnostyki kardiologicznej płodu i leczenia prenatalnego. Na zdjęciu od lewej: Prof. Maciej Słodki i Oskar Sylwestrzak

Podsumowanie i dyskusja w 1 Dzień Konferencji

Na zdjęciu od lewej Prof. Maciej Słodki, Prof. Maria Respondek-Liberska, Prof. Krzysztof Czajkowski – Konsultant Krajowy ds. Położnictwa i Ginekologii i dr Iwona Strzelecka – członek Zarządu PTKP

Podsumowanie i dyskusja w 1 Dzień Konferencji – cd.

2-gi dzień obrad konferencyjnych. Na zdjęciu Prof. Maria Respondek-Liberska i dr Iwona Strzelecka

2-gi dzień konferencji. Sesja studencka online

Na zdjęciu Oskar Sylwestrzak – asystent organizatora konferencji.

Opracowanie materiału:

Dr Iwona Strzelecka

Dyrektor Organizacyjny III Międzynarodowej Konferencji 

Kardio-Prenatal