Aktualizacja Mapy Polski z ośrodkami kardiologii prenatalnej

http://www.orpkp.pl/

Mapa Polski z ośrodkami kardiologii prenatalnej wg Ogólnopolskiego Rejestru Problemów Kardiologicznych Płodu
www.orpkp.pl (aktualizacja na dzień 1.06.2020)

Ośrodki referencyjne ( barwa czerwona): Ośrodki pozostałe (barwa niebieska)

Uwaga !!!!! Ze względu na COVID-19 w 2020 Patronat Honorowy na Rejestrem www.orpkp.pl objął Prof. M. Banach – DYREKTOR ICZMP w Łodzi