Otylia

Zdjęcia Otylii z okresu przed urodzeniowego (2008), z okresu noworodkowego, niemowlęcego oraz aktualne (2013) znaczą więcej niż tysiące słów. Otylia miała wykrytą i zdiagnozowaną prenatalnie złożoną wadę serca pod postacią HLHS. Wadę, która jeszcze w latach 70 -tych XX wieku uznawaliśmy za wadę letalną. Otylia urodziła się planowo w ICZMP, pierwszy zabieg operacyjny na jej serduszku wykonał zespół prof. Jacka Molla. Ta operacja umożliwiła przeżycie noworodka, niestety konieczne były dalsze planowe  kolejne operacje, tym razem w Monachium przez Prof.Malca.

Otylia HLHS 2008

Otylia Boże Narodzenie 2009

Dzisiaj Otylia jest śliczną dziewczynką i cieszy oczy nie tylko rodziców  brata. Nas kardiologów prenatalnych jej losy zachęcają do dalszej pracy i przekonywania położników i neonatologów, iż nie ma takich barier, których razem nie można  pokonać.

Otylia  na Warsztatach Go Heart’s w Jachrance, lipiec 2013.