Michałek

Michał, to nasz kolejny pacjent po diagnostyce prenatalnej, zaplanowanym porodzie w ICZMP i leczeniu w Klinikach Neonatologicznej, Wad Wrodzonych,  
Kardiologicznej i Kardiochirurgicznej.

Wada serca wykryta w 17 tygodniu zdiagnozowana w 18 tygodniu jako atrezja zastawki aortalnej, atrezja zastawki  mitralnej, hemodynamicznie wspólna komora, krążenie przewodo-zależne. Monitorowanie echokardiograficzne w 22, 25, 32, 35 i 37 tygodniach umożliwiało zakwalifikowanie tej wady jako ciężkiej planowej, co zostało
potwierdzone po urodzeniu.

Foto: Michał KOSIOREK ze szczęśliwą Mamą

Michał opuszcza nasz szpital po 6 tygodniach pobytu (nieco dłuższa hospitalizacja  niż zwykle ze względu na kontakt z wiatrówką, który spowodował opóźnienie zabiegu), w 25 dobie po operacji przeprowadzonej przez prof. Jacka Molla.