Jakub

Historia Jakuba jest optymistyczna, pokazujaca, że może być normalnie. Nie ma w tej histrorii porywajacej dramaturgii, nerwów; wszystko w niej toczy się jak trzeba, normalnie, we właściwych terminach i we właściwy sposób. Planowo
Mama Jakuba mieszka daleko od Łodzi. Jej ciąża w początkowym okresie przebiagała prawidłowo. W 8 a potem w 13 tygodniach ciąży rutynowe badania USG wykazały prawidłowy rozwój.

W 21 tygodniu, czyli jeszcze we właściwym dla dalszego postepowania terminie, tamtejsi lekarze wykryli nieprawidłowy obra małego serduszka, podejrzewali wadę TGA, prostą, choć niezwykle trudną do wykrycia transpozycję dużych naczyń.

rn

DTGA

Matka zdecydowała się na poród w Łodzi, w IZCMP. W Zakładzie Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych potwierdziliśmy podejrzenia lekarzy położników, nasza diagnoza brzmiała: to jest “d-TGA”, wada kwalifikująca się do leczenia kardiochirurgicznego u noworodka. Otwarte pozostały pytania: kiedy ta ciąża powinna się zakończyć? silami natutry, cesarskim cieciem? w którym tygodniu? jak przygotować się do działan u noworodka?. Od tego momentu ciąża była u nas monitorowana.

W 34 tygodniu zaobserwowaliśmy chwilowe pogorszenie stanu płodu w przebiegu infekcji dróg oddechowych ciężarnej, wystąpiły zaburzenia przepływu krwi w obrębie przewodu tętniczego, które były przejściowe i ustąpiły po kilku dniach. Nie było konieczności wcześniejszego zakończenia ciąży, ponieważ stan hemodynamiczny plodu był dobry, pomimo stwierdzanych anomalii. Ciężarna mogła wrócic do domu, aby ponownie przyjechać do Łodzi, dp ICZMP w terminie porodu czyli za 4 tygodnie. Przed porodem ponownie stwierdzono dobry stan płodu.

3D buzia

W 38 tygodniu ciąży, drogą cesarskiego cięcia przyszedł na świat Jakub, syn, jako drugie dziecko. Ważył 4000 gram, uzyskał 9 punktów w skali Apgar. Po porodzie noworodek otrzymał Prostin celem utrzymania drożnego przewodu tętniczego oraz antybiotyk ze względu na podejrzenie zapalenia płuc. Był przygotowany do operacji wcześniej wykrytej wady serduszka.

W siódmej dobie życia, też planowo, Jakub został zoperowany przez prof. Jacka Molla, naszego wybitnego kardiochirurga dziecięcego, operacja przywróciła noworodkowi prawidłowe warunki anatomiczne

W trzecim tygodniu życia Jakub opuścił nasz szpital. W czasie kontrolnej wizyty w ZDiPWW w wieku trzech i pół miesiąca noworodek zaprezentował pięknie wygojoną linijna bliznę pooperacyjną. A co najważniejsze,  w badaniu przedmiotowym serduszko Jakuba było bez szmeru a wynik badania echokardiograficznego prawidłowy.

jakub

Prof. Maria Respondek Liberska:

 TGA – prosta transpozycja duzych naczyń to wada wrodzona serca, która nalezy do najtrudniejszych do wykrycia u płodu, ponieważ “jedyną” nieprawidłowością są nieprawidłowe połączenia pomiędzy komorami serca a dużymi naczyniami. Obraz 4 jam serca w badaniu USG jest prawidłowy.
 Wada ta jeszcze w latach sześcdziesiątych, nawet w USA, była na ogół przyczyną zgonów noworodków. Na zabiegi kardiochirurgiczne trafiały tylko niemowlęta które dzięki wewnątrzsercowym połączeniom mogły przeżyć pierwsze tygodnie życia. Późne leczenie kardiochirgiczne związane było z licznymi powikłaniami.
 Od czasu wprowadzenia prenatalnej diagnostyki kardiologicznej wiadomo, iż wadę tę można wykryć przed urodzeniem, ale jest to trudne technicznie. Przez wiele ubiegłych lat położnicy oceniali jedynie obraz 4 jam serca płodu. Badanie dużych naczyń jest bardzo skomplikowane, nie można sie tego nauczyć z nieuruchomych obrazów zamieszczanych w podręcznikach. Dopiero upowszechnianie wiedzy z zakresu prenatalnej diagnostyki kardiologicznej oraz dostepność do aparatów USG spowodowało, że dziś TGA wykrywają także przeszkoleni odpowiednio połoznicy. Dziś też wiadomo, że prenatalne wykrycie tej wady, w większosci przypadków przyspiesza kwalifikację do leczenia kardiochirgicznego.  Dzisiaj w wieku 4 tyg. noworodki takie jak Jakub są wypisywane do domu po leczeniu kardiochirgicznym, co 20-30 lat temu było nie do pomyslenia.

 Celem propagowania roli i znaczenia prenatalnego wykrywania wad serca, w szczególności TGA od 1999 r. ogłosiliśmy i przyznajemy Nagrodę im. dr Andrzeja Respondka (regulamin przyznawania tej Nagrody oraz nazwiska dotychczasowych lauretów można znaleźć na stronie www.fetalecho.pl)

Opr. Marek LipińskiStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej