Fabian

Fabian był pacjentem w ICZMP po raz pierwszy w roku 2005, kiedy jako płód ważył 600g. Jak dramatyczna była wówczas jego historia prenatalna z powodu krytycznej stenozy aortalnej pokazują zdjęcia z badania echokardiograficznego…

Zasady postępowania przyjęte przez nas w odniesieniu do takich pacjentów jak Fabian opisaliśmy na łamach Polskiej Kardiologii Prenatalnej nr  3/2012 „Wybrane problemy kliniczne 56 płodów i 38 noworodków z krytyczną stenozą aortalną” Maria Respondek-Liberska, A. Polaczek, M. Słodki, K. Janiak, P Dryżek, Jadwiga Moll, Jacek Moll.

Wielką radość sprawiły nam współczesne zdjęcia Fabiana

Prezentowane wyżej dzisiejsze zdjęcia Fabiana, nadesłane przez jego rodziców, są dla nas lekarzy szczególnie wartościowe. Bowiem zachęcają i mobilizują nas do dalszej pracy, także w przypadkach trudnych. Nie wiemy kim Fabian będzie w przyszłości, a nuż wybierze medycynę? Może będzie umiał odpowiedzieć na pytania, na które dziś my nie znamy jeszcze odpowiedzi. Np. dlaczego doszło u niego do powstania wady serca? Ale powinien także wiedzieć jak dzielną osobą w najtrudniejszych momentach była jego mama i jak ważną rolę w walce o jego życia odegrał tata. Razem można bardzo wiele…