Agnieszka

Agnieszka ze złożoną wadą serca diagnozowaną przed porodem: izomeryzm prawoprzedsionkowy z CoA, nie wymagała terapii przed porodem, po porodzie otrzymywała prostin i miała plastykę balonową łuku aorty

agnieszka 1
agnieszka 3
Agnieszka 2 mce